ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΒΙΝΑ ΓΑΒΑΛΑΚΗ
Πρόεδρος ΔΣ της ΕΜΒΗΣ Α.Ε., Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc in Public Health and Environmental Control Engineering (Πανεπιστήμιο Strathclyde-Μ. Βρεττανία), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΕΜΠ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», Διδάκτωρ Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.
ΕΒΙΝΑ ΓΑΒΑΛΑΚΗ
Η Εβίνα Γαβαλάκη έχει υπερδωδεκαετή εμπειρία σε μελέτες και παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση 70 διαχειριστικών, υδραυλικών, υγειονολογικών και περιβαλλοντικών μελετών και στην ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού. Παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στο ΥΠΕΚΑ σε θέματα Κοινοτικών Περιβαλλοντικών Οδηγιών (Περί αστικών αποβλήτων-91/271, Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά-60/2000, περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης) και στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNEP). Η ερευνητική της δραστηριότητα συνίσταται στη συμμετοχή της σε 20 ερευνητικά προγράμματα. Το δημοσιευμένο επιστημονικό της έργο αποτελείται από 26 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΜΑΣ
Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΜΒΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών, MSc in Science and Technology Policy (Πανεπιστήμιο Strathclyde - Μ. Βρεττανία).
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΜΑΣ
Ο Αποστόλης Τζίμας έχει υπερδωδεκαετή εμπειρία σε μελέτες και παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος.Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση περισσοτέρων από 70 μελετών σχετικών με έργα πόσιμου νερού, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, ιλύος και χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, διαχειριστικών μελετών σχετικών με την επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων και ιλύων, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και ειδικών μελετών σχετικά με την ποιότητα υδάτινων αποδεκτών, οικονομοτεχνικών, υδραυλικών, υγειονολογικών και περιβαλλοντικών μελετών Η ερευνητική του δραστηριότητα συνίσταται στη συμμετοχή του σε 10 ερευνητικά προγράμματα. Το δημοσιευμένο επιστημονικό του έργο αποτελείται από 8 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων.
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Εταίρος, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc in Εnvironmental Sustainability (Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΕΜΠ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων».
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Η Ιωάννα Αναγνώστου έχει εκτεταμένη εμπειρία σε μελέτες και παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Έχει εκπονήσει σημαντικό αριθμό Μ.Π.Ε οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος των κατηγοριών των έργων που απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση (εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τουριστικές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες κ.α). Συνολικά έχει συμμετάσχει σε περίπου 35μελέτες επεξεργασίας λυμάτων και στερεών αποβλήτων, διαχείρισης υδάτων, Μ.Π.Ε κ.α. Η ερευνητική της δραστηριότητα συνίσταται στη συμμετοχή της σε 11 ερευνητικά προγράμματα. Το δημοσιευμένο επιστημονικό της έργο αποτελείται από 5 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΩΜΑΣ
Εταίρος, Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΕΜΠ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΩΜΑΣ
Ο Βαγγέλης Ρώμας έχει συμμετάσχει στη εκπόνηση 20 διαχειριστικών, υδραυλικών και υγειονολογικών μελετών και έχει την κύρια ευθύνη για την παραγωγή του απαραίτητου για τις εφαρμογές λογισμικού. Η ερευνητική του δραστηριότητα συνίσταται στη συμμετοχή του σε 5 ερευνητικά προγράμματα. Το δημοσιευμένο επιστημονικό του έργο αποτελείται από 7 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων. Έχει αποφοιτήσει με διάκριση, πρώτος τόσο από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ όσο και από το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΜΠ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»
ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΖΟΛΟΣ
Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΕΜΠ «Συστήματα Αυτοματισμού», Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς
ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΖΟΛΟΣ
Ο Κώστας Ζόζολος διαθέτει εμπειρία στη μελέτη, στην κατασκευή και στην συντήρηση Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων. Έχει συμμετάσχει σε αρκετές μελέτες επεξεργασίας λυμάτων και στερεών αποβλήτων, σε μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων και διαθέτει εμπειρία σε συστήματα ERP.
ΣΤΕΛΛΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Μηχανικός Περιβάλλοντος (BEng Πανεπιστημίου του Southampton), MSc ειδίκευση Πολιτικού Μηχανικού σε θέματα Λιμενικών, Υδραυλικών και περιβαλλοντικών έργων και διαχείρισης.
Η Στέλλα Σπυροπούλου είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου του Southampton (M. Βρετανία) ως Μηχανικός Περιβάλλοντος (BEng) με ερευνητική και μελετητική δραστηριότητα σε θέματα διαχείρισης πόσιμου νερού, όμβριων και αντιπλημμυρικών έργων. Έχει ολοκληρώσει το διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα Erasmus Mundus με βάση το πανεπιστήμιο του Delft της Ολλανδίας και τα πανεπιστήμια της Βαρκελώνης (UPC) και του Trondheim (NTNU, Νορβηγία), με ειδίκευση στα λιμενικά έργα, περιβαλλοντικά θέματα και διαχείρισης.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΑΚΟΥ
Περιβαντολλόγος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Η Ευαγγελία Ντάκου έχει κυρίως εμπειρία σε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, στην εκπόνηση περιβαλλοντικών και φυτοτεχνικών μελετών και στη σύνταξη Τευχών δημοπράτησης. Συμμετέχει στην εκπόνηση των επιμέρους μελετών και διαχειριστικών σχεδίων που αντιστοιχούν στην εμπειρία της.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 1983, σεμινάρια EΛΚΕΠΑ στη Διαχείριση Περιβάλλοντος, 1992,Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων & σε Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ, 1992, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (ΜΒΑ) «Τεχνικοοικονομικά Συστήματα» ΕΜΠ, 2004, Μ.Sc. σε Οδοποιία και Κυκλοφοριακή Τεχνική, 1983, και Ph.D. στη βελτιστοποίηση Μεταφορικών Συστημάτων 1990, (The University of Birmingham, UK)
Ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος έχει εκτεταμένη εμπειρία σε Συγκοινωνιακές και Υδραυλικές μελέτες και στην κατασκευή οδικών και σιδηροδρομικών έργων. Διετέλεσε σύμβουλος διαχείρισης της ΕΡΓΟΣΕ (1996-2007) ως Lead Enginner μελετών Συγκοινωνιακών έργων, ακολούθως Lead Enginner Οδοποιίας και Υδραυλικών Μελετών του Ανεξάρτητου Μηχανικού της Ολυμπίας οδού και στην τριετία 2008-2011 Διευθυντής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών της Κ/Ξ Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και του Κατασκευαστή του Ε65 και της Ιονίας Οδού (Ferrovial Aggroman). Έχει εκπονήσει σημαντικό αριθμό Μ.Π.Ε οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος των κατηγοριών των έργων που απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση (εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, λατομείων, συγκοινωνιακών έργων, κ.α).
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΥΜΗ
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΥΜΗ
Η Αγγελική Χύμη έχει κυρίως εμπειρία σε μελέτες αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και μελέτες λιμενικών έργων. Έχει εκπονήσει υδραυλικές μελέτες σημαντικών συγκοινωνιακών δικτύων και έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελετών μεγάλων λιμένων. Ως συνεργάτης της εταιρείας αναλαμβάνει την εκπόνηση των επιμέρους μελετών που αντιστοιχούν στην εμπειρία της.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤΑΚΗΣ
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος ΑΠΘ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤΑΚΗΣ
Ο Γιώργος Πλατάκης είναι συνεργάτης της εταιρείας σε θέματα της ειδικότητάς του. Έχει υπερδωδεκαετή εμπειρία σε μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων με εξειδίκευση σε έργα διαχείρισης υδατικών πόρων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, λυμάτων και στερεών αποβλήτων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ
Ο Γιάννης Μουρελάτος έχει δωδεκαετή εμπειρία σε στατικές μελέτες διαφόρων κατηγοριών έργων Πολιτικού Μηχανικού. Ως συνεργάτης της εταιρείας έχει την ευθύνη εκπόνησης, σε διάφορα στάδια, των στατικών μελετών υδραυλικών έργων και έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, λυμάτων και στερεών αποβλήτων).
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
Γεωλόγος Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΕΜΠ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
Ο Νίκος Κουρής έχει εμπειρία σε αναλυτικές μεθόδους προσδιορισμού ποιοτικών παραμέτρων, σε θέματα παρακολούθησης της ποιότητας επιφανειακών και υπογείων υδατίνων σωμάτων και στον σχεδιασμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση 4 ερευνητικών προγραμμάτων. που σχετίζονται με τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων και του Περιβάλλοντος.
© Copyright 2006-2010 ΕΜΒΗΣ Α.Ε.   |   Οικονομικά Στοιχεία   |   Όροι Χρήσης
εταιρεία | πρόσωπα | δραστηριότητες | έρευνα | δημοσιεύσεις | ειδήσεις | σύνδεσμοι