ΕΡΕΥΝΑ

Η ΕΜΒΗΣ και τα στελέχη της έχουν συμμετάσχει σε πολλά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ, άλλα ΑΕΙ και φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Τα αντικείμενα της έρευνας καλύπτουν όλο το φάσμα της διαχείρισης των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος. Από τις ερευνητικές αυτές δραστηριότητες έχουν προκύψει πολλές επιστημονικές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων, τα συμπεράσματα των οποίων έχουν συμβάλλει στην εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων και προσεγγίσεων σε προβλήματα εφαρμογής.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
LIFE WATER AGENDA
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21 και των κατευθύνσεων της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ (EE, DGXI, Πρόγραμμα LIFE, 2004-2007)
Σχινιάς Μαραθώνα
  • Πρόγραμμα διερεύνησης της εξέλιξης της τροφικής κατάστασης του υγρού στίβου με τη χρήση μαθηματικού μοντέλου και της δίαιτας του μικροβιακού φορτίου του υγρού στίβου με τη χρήση μαθηματικής προσομοίωσης, του Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλασίας Κανό-Καγιάκ στο Σχινιά Μαραθώνα, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003-2004.
 ΕΕΛ Μαρκοπούλου
  • Πιστοποίηση της λειτουργικής κατάστασης της ΕΕΛ Δήμου Μαρκόπουλου, ΑΔΕΜ, 2003-2004.
  • Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. Υπουργείο Ανάπτυξης, 2002-2003

  |<   <   1   2   3   >   >|
© Copyright 2006-2010 ΕΜΒΗΣ Α.Ε.   |   Οικονομικά Στοιχεία   |   Όροι Χρήσης
εταιρεία | πρόσωπα | δραστηριότητες | έρευνα | δημοσιεύσεις | ειδήσεις | σύνδεσμοι